วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ถ้ำเก็บน้ำแข็งซ็อกบิงโก (Seokbinggo Ice Storage)


ถ้ำเก็บน้ำแข็งซ็อกบิงโก 
Seokbinggo Ice Storage

ไปกันที่จุดที่ 3 กันที่ ถ้ำเก็บน้ำแข็งซ็อกบิงโก (Seokbinggo Ice Storage) ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นโดยการเจาะเข้าไปที่เนินเขา ส่วนด้านในก็ใช้หินปูนนำมาเรียงเป็นเหมือนอุโมงค์เล็กๆ เพื่อกันความร้อนและเก็บความเย็นของน้ำแข็งที่จะนำเข้ามาไว้ โดยใช้หินในการสร้างทั้งหมด 1 พัน ก้อนถ้ำช็อคบิงโกนี้ สร้างขึ้นในกษัตรย์องค์ที่ 21 ของราชวงศ์โจซอน

ตัวถ้ำมีความยาว 19 เมตร กว้าง 6 เมตรและสูง 5.45 เมตร
ไม่เปิดให้เดินเข้าไปชมด้านในโดยนำลูกกรงเหล็กมากั้นไว้ด้านหน้าปากทางถ้ำ

แต่สามารถมองเห็นผ่านลูกกรงเข้าไปได้ ที่พื้นด้านใน จะมีการสร้างเป็นแนว
สโลปเพื่อให้น้ำแข็งที่ละลายสามารถไหลออกมาได้