วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วัดโจเกซา (Jogesa Temple)

วัดโจเกซา (Jogesa Temple) วัดดังย่าน Insadong เป็นที่รู้จักมักจี่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีชื่อเสียงด้านความสวยงามในการประดับโคมไฟ ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาแล้ว ที่นี่ก็จะมีพิธีแห่โคมไฟดอกบัวอีกด้วยมาง่าย เดินไม่ไกลจากถนนเส้นอินซาดง (Insadong)

วัดนี้จะมากี่โมงก็ได้ เพราะเปิดตลอด 24 ชม.โคมไฟหลากสี ติดที่หน้าประตูวัดเป็นแนวยาว

ยิ่งเป็นช่วงวันพระ โคมไฟเหล่านี้จะติดยาวถึงข้างในโบสถ์เลย

ที่ลานด้านใน จะมีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ "หลวงพ่อยิ้ม"
ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สาธุ _/\_

วัดโจเกชานี้ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชชอนในปี ค.ศ.1395

เป็นวัดพุทธนิกายโจเก ซึ่งเป็นนิกายที่คนเกาหลีนับถือกันมากที่สุด

ด้านในวิหารหลังใหญ่ จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอร่าม
ให้ผู้คนเข้าไปกราบไหว้บูชา ขอพรกัน

รอบๆ วิหารจะเป็นจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติเหมือนที่เราเรียนมากัน
ใครมาเที่ยวย่าน Insadong นี่ก็แวะเวียนกันมาทำบุญที่วัดโจเกซาได้เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Seoul คลิกที่นี่