วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Suanbo Sajo Resort

Suanbo Sajo Resort สกีรีสอร์ทย่าน Chungcheongbuk-do (บริเวณภาคกลางของประเทศเกาหลี) ที่นี่จะมีชื่อเสียงด้านคุณภาพของหิมะและมีน้ำพุร้อนบริการ


credit: visitkorea.or.kr
credit: visitkorea.or.kr
วิธีเดินทาง
นั่งรถบัสจาก Dongseoul Bus Terminal ลงที่ Chungju Bus Terminal แล้วนั่งรถบัสต่อลงที่ Suanbo จากนั้นนั่ง Free Shuttle bus ไปที่รีสอร์ท

อัตราค่าบริการ


แผนที่สกีรีสอร์ท Suanbo Sajo Resort Trail Map