วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Muju Deogyusan Resort

Muju Deogyusan Resort สกีรีสอร์ทนี้อยู่ที่ย่านจังหวัด Jeollabuk-do ในอุทยานแห่งชาติ Deogyusan ทุกๆ ปีของที่นี่จะมีการจัดงาน Ski & Snow Festival ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีด้วย
credit: visitkorea.or.krcredit: visitkorea.or.kr

วิธีเดินทาง
1.จากสถานี Seoul Station นั่งรถไฟลงที่สถานี Yeongdong (ประมาณ 2 ชม.) จากนั้นนั่งรถ Shuttle Bus ต่ออีกประมาณ 30 นาที หรือ
2.จาก Nambu Bus Terminal นั่งรถบัสลงที่ Muju เลย (ประมาณ 2 ชม.ครึ่ง)

อัตราค่าบริการ


แผนที่สกีรีสอร์ท (Muju Deogyusan Resort Trail Map)